Renovatiecoach voor particulieren

Gratis begeleiding bij de renovatie van je woning?

Het klinkt velen als muziek in de oren. Heel wat Vlamingen zitten immers met onbeantwoorde vragen over het renoveren van hun woning, en gaan uiteindelijk niet over tot renovatie omdat ze te weinig technische kennis of tijd hebben. De renovatiecoach zet bewoners op het juiste spoor!
 
De gemeenten Ingelmunster, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostrozebeke en Zuienkerke willen renovatie fors stimuleren! Samen hebben ze een renovatiecoach aangeworven die de bewoners zal begeleiden tijdens het traject. Die coach maakt onder meer een gedetailleerd renovatieadvies op met een duidelijk stappenplan, vraagt offertes aan en helpt bij het maken van de juiste keuzes. Iedereen die zijn of haar woning wil renoveren maakt aanspraak op gratis advies.

Persbericht 17/10/2018: http://www.knokke-heist.be/nieuws/renovatiecoach-begeleidt-je-gratis-bij-de-renovatie-van-je-woning-in-knokke-heist.

 

Wil je beroep doen op deze renovatiecoach?

Neem dan contact op met de gemeentelijke milieudienst: renovatiecoach@knokke-heist.be of 050630188.

Vermeld hierbij duidelijk jouw adres in Knokke-Heist en de reden waarom je beroep wenst te doen op de renovatiecoach.

Hoe meer informatie je opgeeft bij de aanvraag, hoe beter de renovatiecoach zich kan voorbereiden.

De coach neemt nadien contact met je op om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

 

Voor handelszaken is er de energiecoach

De renovatiecoach focust op begeleiding van particulieren.

Handelszaken kunnen daarentegen in de gemeente Knokke-Heist beroep doen op de energiecoach.

Hierbij ligt de focus op het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven door toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken.

Meer informatie: http://www.knokke-heist.be/energiecoach.

 

Burgemeestersconvenant

In 2015 hebben 35 steden en gemeenten uit het WVI-werkingsgebied het Burgemeestersconvenant ondertekend. Daarin verbonden ze zich ertoe om tegen 2020 20 procent minder CO2 uit te stoten dan in het referentiejaar 2011. Om deze doelstelling te behalen slaan de gemeenten Ingelmunster, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostrozebeke en Zuienkerke de handen in elkaar. Intergemeentelijke samenwerken loont! Zo beslisten ze om gezamenlijk een renovatiecoach aan te werven die de inwoners kan ontzorgen tijdens het renovatietraject.

WVI fungeert als gangmaker voor gemeenten die een lokaal energie- en klimaatbeleid op poten zetten. Zo heeft WVI de groep gemeenten begeleid bij het uitwerken van het duurzaam energieactieplan. Nu willen de gemeenten ook daad bij het woord voegen. Ze willen meer inwoners aanzetten tot een grondige energetische renovatie van de woning dankzij een renovatiecoach. In de praktijk gaat de groep gemeenten met WVI over tot een structureel samenwerkingsverband via een kostendelende vereniging (KDV). Zo kan ‘eenvoudig’ personeel gedeeld worden.

 

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud