Honden

 

Honden: waar mogen ze loslopen, waar moeten ze aan de leiband,...

De regelgeving over honden op het strand is vermeld in de algemene politieverordening (goedgekeurd in de gemeenteraad van 28/04/2018). Voordien was dit opgenomen in de politieverordening Dieren. De regels voor honden op het strand zijn ongewijzigd gebleven.

Hieronder de belangrijkste artikels uit de geldende politieverordening. Deze kan ook gedownload worden via http://www.knokke-heist.be/pagina/harmonisatie-politieverordening-tot-een-algemene-politieverordening. Check deze pagina voor de meest recente versie.

 • Artikel 55.
  • Behoudens toelating van de burgemeester is de toegang tot het strand met andere dieren dan honden en rijdieren verboden.
 • Artikel 60.
  • §1. Agressieve honden moeten gemuilkorfd worden door de begeleider zodra ze het openbaar domein betreden of wanneer ze zich bevinden op publiek toegankelijk privaat domein, onverminderd honden van diensten van politie, douane, erkende bewakingsondernemingen of hulporganisaties.
  • §2. Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden verboden, hun honden op te hitsen of niet tegen te houden wanneer die de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt.
 • Artikel 61.
  • Het is verboden honden op het openbaar domein te laten rondzwerven.
 • Artikel 62.
  • Honden mogen onder begeleiding loslopen:
   • buiten de bebouwde kom wanneer ze zich bevinden op het openbaar domein waar geen verbod geldt;
   • op het strandgedeelte in het Zoute, gelegen ten oosten van de concessie van de meest oostelijk gelegen watersportclub, ter hoogte van de Appelzakstraat;
   • op het ganse strand van 16 oktober tot en met 14 maart;
   • op het ganse strand van 15 maart tot en met 15 oktober tussen 21 uur en 9 uur.
 • Artikel 63.
  • §1. Honden moeten steeds aan de leiband in de bebouwde kom wanneer ze zich bevinden op het openbaar domein of op de publiek toegankelijke plaatsen.
  • §2. Wanneer honden toegelaten zijn op het strand, hoeven ze niet aan de leiband.
 • Artikel 64.
  • §1. Honden zijn verboden:
   • op de begraafplaatsen;
   • in het gemeentelijk jeugdcentrum De Marge;
   • in de tuin van het cultuurcentrum Scharpoord;
   • in het Ijzerpark;
   • in de gemeentelijke sportcentra De Taeye, De Stormmeeuw, Laguna, Molenhoek, Olivier;
   • op speelterreinen, al dan niet door een omheining afgebakend.
  • De locaties waar honden verboden zijn worden aangeduid met een verbodsbord
  • §2. Honden zijn verboden in een straal van 2 meter rond vrijstaande, opgestelde speeltuigen.
  • §3. Onverminderd §1 is georganiseerde hondensport in de gemeentelijke sportcentra enkel toegelaten mits burgemeesterbesluit en na reservatie via de sportdienst.
  • §4. Op het strand is de toegang met honden verboden vanaf 15 maart tot en met 15 oktober, tussen 9 en 21 uur, uitgezonderd op het strandgedeelte in het Zoute, gelegen ten oosten van de concessie van de meest oostelijk gelegen watersportclub.
  • §5. Paragrafen 1, 2, 3 en 4 zijn niet van toepassing op:
   • assistentie- of blindengeleidehonden;
   • leden van de politiediensten met hun politiehond in de uitoefening van hun functie;
   • honden van een bewakingsonderneming in de uitoefening van hun bewakingsopdracht.
 • Artikel 93.
  • §1. Begeleiders van honden zijn verplicht:
   • in het bezit te zijn van zakjes om hondenpoep op te ruimen;
   • de hondenpoep onmiddellijk te verwijderen;
   • het gebruikte zakje te deponeren in de gemeentelijke afvalkorven of mee te geven met het gewoon huisvuil (restafval).
  • §2. Het is verboden de uitwerpselen van een hond, al dan niet in een zakje, in de riolering te deponeren of te laten liggen op het openbaar domein behalve in de hondenhoekjes.
  • §3. In het geval de houder van een hond verzuimt of weigert de hondenpoep onmiddellijk te verwijderen zal dit op diens kosten gebeuren door de diensten van de gemeente of door haar aangestelde(n).
  • §4. Paragraaf 1 is niet van toepassing op personen met een handicap die begeleid worden door een assistentie- of blindengeleidehond en niet in staat zijn om hondenpoep op te ruimen.

 

Hondenpoep

De baasjes moeten steeds in het bezit zijn van een hondenpoepzakje.

 • Het zakje moet voldoende groot zijn om dichtgeknoopt te kunnen worden.
 • Het moet bovendien op het eerste verzoek van de politie kunnen worden getoond.
 • De eigenaars moeten de uitwerpselen van hun dier onmiddellijk verwijderen met behulp van het daartoe bestemde zakje en dit in de vuilnisbak deponeren.

 

Hondenhoekjes

Ligt een hondenhoekje er niet netjes bij of hebt u andere bemerkingen?  Neem dan alstublieft contact op met de Preventiedienst (050 630 473).

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud