Het stedenbouwkundig uittreksel

In uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de verkoper verplicht naar aanleiding van de verkoop van een onroerend goed in het Vlaamse Gewest de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper.

 

De notaris is gehouden in de verkoopakte melding te maken van het stedenbouwkundig uittreksel (dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar).

 

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister.

Het uittreksel uit het plannenregister vermeldt de meest recente stedenbouwkundige bestemming van een goed.

Het uittreksel uit het vergunningenregister vermeldt:

  • of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
  • of voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is;
  • of het onroerend goed belast is met een bouwovertreding;
  • of er op het goed een voorkooprecht rust.
Dergelijk attest wordt tegen betaling 50€, voor een aanvraag via het eloket en 65 € euro voor een aanvraag per brief/telefoon, verstrekt aan diegenen die dit wensen.
Om toegang te krijgen tot het geoloket moet een login en paswoord worden aangevraagd, eenmaal dit in uw bezit kan u via het loket een attest aanvragen.

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht. Deze informatie bestaat uit 3 attesten: een uittreksel van het vergunningenregister, een uittreksel van het plannenregister en een document stedenbouwkundige inlichtingen.

Bij een digitale aanvraag wordt alle informatie gebundeld in één attest. Het digitaal attest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. Na eindcontrole wordt het attest digitaal verstuurd naar de aanvrager. De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker.

Contact

Stedenbouw Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 180 +32 50 630 159  stedenbouw@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud